خدمات ارائه شده


در تمامی فرایند های شیمیایی، پتروشیمی، پالایشگاهی و نیروگاهی پایش و مهار فرآیند Process Control & Monitoring بدون سیستم های آنالیز ترکیبات شیمیایی امکان پذیر نمی باشد.
کنترل فرایند، بهبود کیفیت فرآورده، حفظ محیط زیست و ایمنی فرایندها با سیستم های آنالایزر بدست می آیند.
افتخاری بزرگ است که مجموعه پیرامون در سال های اخیر تکمیل و یکپارچه سازی Intergation سیستم های آنالایزر بسیاری را به انجام رسانده است.
سیستم های آنالایزر نمونه های گازی فرایندی با استفاده از روش های متداول و متنوعی چون گاز کروماتوگرافی، اسپکتروفوتومتری و سیستم های آنالایزر مایع عمدتا به روش های ولتامتریک و آمپرومتریک در مهمترین پروژه های انرژی کشور صورت پذیرفته اند.

دفتر تهران

98 21 44443999
98 21 44444950
info [AT] piramoonco.com
تهران بزرگراه ستاری، خیابان شهید مخبری ، پلاک 145

شرکت Piramoon در قشم

98 76 35340394
info [AT] piramoonco.com

شهرک صنعتی تولا، سایت کابلی

دفتر مرکزی

صندوق پستی: 567-14455
کد پستی : 1475877134
info [AT] piramoonco.com
تهران بزرگراه ستاری، خیابان شهید مخبری ، پلاک 145