نمونه کار تکمیل و یکپارچه سازی سیستم های آنالیز آنلاین و اتاق های آنالایزر


تکمیل و یکپارچه سازی سیستم های آنالیز آنلاین و اتاق های آنالایزر

در تمامی فرآیندهای شیمیایی ، پتروشیمی ، پالایشگاهی و نیروگاهی پایش و مهار فرآیند

Process control & Monitoring  بدونن سیستم های آنالیز ترکیبات شیمیایی امکان پذیز نمی باشد.

کنترل فرآیند بهبود فرآورده ، حفظ محیط زیست و ایمنی فرآیند با سیستمهای آنالایزر بدست می آیند.

افتخاری بزرگ است که مجموعه پیرامون در سال های اخیر تکمیل و یکپارچه سازی integration سیستم های آنالایزر را به انجام رسانده است.

سیستمهای آنالایزر نمونه های گازی فرآیندی با استفاده از روشهای متداول و متنوعی چون گاز کروماتوگرافی ، اسپکتوفوتومتری و سیستمهای آنالایزر مایع عمدتاً به روشهای ولتامتریک در مهمترین پروژه های انرژی کشور صورت پذیرفته اند.

فرم درخواست سفارش


برای ثبت سفارش فرم زیر را تکمیل کنید :

دفتر تهران

98 21 44443999
98 21 44444950
info [AT] piramoonco.com
تهران بزرگراه ستاری، خیابان شهید مخبری ، پلاک 145

شرکت Piramoon در قشم

98 76 35340394
info [AT] piramoonco.com

شهرک صنعتی تولا، سایت کابلی

دفتر مرکزی

صندوق پستی: 567-14455
کد پستی : 1475877134
info [AT] piramoonco.com
تهران بزرگراه ستاری، خیابان شهید مخبری ، پلاک 145