درباره شرکت ما


شرکت مهندسی پیرامون پالای با تکیه بر نقش سرمایه گذاری و توسعه ای) Incubator ( درکنار تامین امکانات زیرساختی شرکتهای زیرمجموعه، راهکارهای مدیریتی و مهندسی را که حاصل سالها تجربه و پشتکار است ارائه می نماید.در سیستمهای ابزاردقیق و کنترل، همواره اقلامی کوچک مانند سنسورها و اتصالات وجود دارند که تاثیرگذاری آنها بر عملکرد کلیت سیستم علی رغم ارزش کمتر،بسیار زیاد می باشد. ازاینروست که شرکت مهندسی پیرامون پالای بر انتخاب و تامین این اقلام همت وافی گذاشته و مفتخر است که کیفیت برتر و رقابتی را تقدیم سازندگان سیستم ها و مشتریان گرانقدر می نماید.